Ứng dụng sấy thăng hoa trong sản xuất dược phẩm

Ứng dụng sấy thăng hoa trong sản xuất dược phẩm

Sấy thăng hoa sản xuất dược phẩm các sản phẩm như:

Proteins, enzymes, hormones, vaccines and other biological products.

Về tác giả

Trần Đăng Khuê

Nhận xét của bạn

Theme Settings