Our Team

Lê Thanh Tùng

Lê Thanh Tùng. Sinh năm 1990. Tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM. Chịu trách nhiệm kinh doanh cho máy sấy Hai Tấn.

0

Trần Đăng Khuê

Trần Đăng Khuê Sinh năm 1990. Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí chế tạo trường ĐH Bách Khoa TPHCM. Chịu trách nhiệm chung về máy sấy Hai Tấn.

0

Thái Hoàng Hòa

Thái Hoàng Hòa. Sinh năm 1989. Chịu trách nhiệm chế tạo và lắp đặt sản phẩm.

0

Phạm Tú Anh Vũ

Phạm Tú Anh Vũ. Sinh năm 1980. Chịu trách nhiệm nghiên cứu công nghệ mới.

0

Theme Settings