TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Hướng đi chủ đạo của Hai Tấn là “Làm chủ công nghệ thăng hoa, ứng dụng vào các sản phẩm máy móc thiết bị cụ thể”.


TẦM NHÌN:

  • Trở thành đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ tốt nhất liên quan đến công nghệ thăng hoa.
  • Làm chủ công nghệ và có thể tự chế tạo thiết bị sấy thăng hoa.
  • Xuất khẩu thiết bị và dịch vụ sấy thăng hoa.

SỨ MỆNH:

  • Làm chủ công nghệ cốt lõi về sấy thăng hoa.
  • Nâng cao trình độ sản xuất máy móc thiết bị.
  • Nâng cao công nghệ chế biến thực phẩm.

 

CÁC VIDEO GIỚI THIỆU