Ứng dụng sấy thăng hoa trong sản xuất thực phẩm chức năng

Ứng dụng sấy thăng hoa trong sản xuất thực phẩm chức năng

Các loại thực phẩm chức năng có giá bán rất cao như Aloe Vera, Echinacea, Mussels, Shark Cartilage đều được sản xuất bởi công nghệ sấy thăng hoa.

Về tác giả

Trần Đăng Khuê

Nhận xét của bạn

Theme Settings